Prof.,Dr. Aung Tun Thet ၏ ေဟာေျပာပြဲမ်ားစုစည္းမႈ

Prof.,Dr. Aung Tun Thet ၏ ေဟာေျပာပြဲမ်ားစုစည္းမႈ
Share this Post:

သမၼတစီးပြားေရးအၾကံေပး ဆရာၾကီးပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ ရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္တခ်ိဳ႕ကုိ စုစည္းၿပီး Future Myanmar မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္။

Career Development Planning (အသက္ေမြး၀မ္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈေဟာေျပာခ်က္မ်ား) Do the Job you Love - သင္ခ်စ္တဲ့ အလုပ္ကုိလုပ္ပါ' (သုိ႔) 'Love the Job you Do - သင္လုပ္တဲ့ အလုပ္ကုိခ်စ္ပါ' အရင္ဆုံး ဘ၀မွာ တခုခုကုိ (Choice - ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ဖုိ႔လုိသလုိ) မိမိဘ၀အတြက္ (Chance - အခြင့္အေရး ေတြကုိရွာေဖြၿပီး) မိမိကုိယ္တုိင္က အႏၱရာယ္ေတြ အေပၚအျဖစ္မေနစြန္႔စားၿပီး (Change - ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ) ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ အားေပးထားပါတယ္။ ဘ၀မွာ Career ေတြ တုိးတက္ဖုိ႔ရာ Known your Self (မိမိကုိယ္ကုိ သိျမင္ႏုိင္ဖုိ႔) Explore your Skill (မိမိရဲ႕စြမ္းရည္ေတြကုိ စူးစမ္းရွာေဖြၿပီး) Action you Goal (မိမိရဲ႕ ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ေအာင္) လုိအပ္ခ်က္ (၆-ခု) ျဖစ္တဲ့ Experience (အေတြ႔အၾကဳံ)၊ Interest (မိမိရဲ႕စိတ္၀င္စားမႈ)၊ Skill (ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္)၊ Value (တန္ဖုိးရွိတဲ့လုပ္ရပ္)၊ Education (အသိပညာရွိမႈ) နဲ႔ Goal (ဘ၀ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္) ေတြကုိ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရင္း မိမိရဲ႕လုပ္ရပ္တုိင္းသည္ Invest your Future (မိမိရဲ႕အနာဂတ္သုိ႔ ဖန္တီးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး) အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ အနာဂတ္ေတြမွာ မွန္ကန္တဲ့အသက္ေမြးမႈေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ရာ ဆရာၾကီးမွ လမ္းညႊန္ေဟာေျပာ ထားပါသည္။

Marketing Management (ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား) အရင္က Marketing Mix မွာ ဆိုရင္ 4P ရွိပါတယ္ ။ -Product…-Price…-Place…-Promotion။ ဒီ Marketing mix ကို အခုေနာက္ပိုင္း ႐ႈေထာင့္တစ္မ်ိဳးကေန ေျပာင္းျပီး ၾကည့္လာ ၾကတဲ့အခါ 4P မဟုတ္ဘဲ 4C ျဖစ္လာပါတယ္ ။ - Customer Satisfaction ( Product အစား ) - Cost ( Price အစား ) - Convenience ( Place အစား ) - Communication ( Promotion အစား )*** အဓိက ကေတာ့ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ Company/Product/Service ကိုထက္Customers ဘက္ကို ဦးစားေပးျပီး စဥ္းစားၾကည့္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေနာက္တခ်က္က Relationship Marketing ပါ ။ Customer ကို ရင္းႏွီးေအာင္ လုပ္ျပီး / တန္ဖိုးထားျပီး Marketing လုပ္တာပါ ။ (CRM - Customer Relationship Marketing/ Management လို႕ လည္း ေခၚပါတယ္ ။ လက္ရွိ IT ေခတ္မွာေတာ့ Digital Marketing ပါ ... - Right data ရဖို႕ အျခား Channels ေတြထက္ ပိုအားသာျခင္း - 2 way Communication ျဖစ္ျခင္း တို႕ေၾကာင့္ Digital Marketing ဟာ ေသခ်ာေပါက္ကို ေရွ႕တန္းေရာက္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း / ေရာက္လာေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေဟာေျပာထားပါတယ္ ။

Responsible Business (စီးပြားေရး တာ၀န္သိမႈဆုိင္ရာ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား) စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈႏွင့္အတူ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ နည္းပညာရရွိေရး၊ စစ္မွန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖစ္ေစေရး ဆုိတ့ဲအခ်က္ေတြနဲ႔ (ခ်န္လွပ္ထားမႈမရွိ) (သာတူညီမွ်မႈရွိ) သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိလည္း CSOs, SME, Government စတဲ့ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔တုိးျမွင့္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအား LDC ဆင္းရဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ထြက္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားေနတယ္၊ ႏုိင္ငံဆင္းရဲႏႈန္းတုိင္းတာမႈေပတံ (၄)ခု ျဖစ္သည့္

(၁ - ႏုိင္ငံအရြယ္အစားေသးျခင္း)၊ (၂ - လူဦးေရနည္းပါးျခင္း)၊ (၃ - သြားလာမႈ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း)၊ (၄ - ပင္လယ္ႏွင့္ေ၀ျခင္း ကုန္းတြင္းပိတ္ျဖစ္ျခင္း) စတဲ့ အခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ခုႏွင့္မွ်မညီပဲ LDC Graduation-ship ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ UN Global Complex အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္လည္း CSR (လူမႈ႔စီးပြားေရးတာ၀န္ယူမႈ) လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာဖုိ႔လည္း (၁ - လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိျခင္း)၊ (၂ - ၀န္ထမ္းမ်ားနစ္နာေစမႈမရွိျခင္း)၊ (၃ - ပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ ထိန္းသိမ္းျခင္း)၊ (၄ - အဂတိလုိက္စားမႈမရွိျခင္း) စတဲ့ UNGC လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔အညီ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေရရွည္ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈသုိ႔လမ္းညႊန္ေဟာေျပာထားပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo