Sale Promotion Strategy - အေရာင္းျမင့္တင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

Sale Promotion Strategy - အေရာင္းျမင့္တင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
Share this Post:

 • သင္ႏွင့္သင္ေရာင္းေသာအရာအေပၚ ယံုၾကည္မႈရိွပါ
 •  
 • ထိပ္တန္းအေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ အဆင့္ျမင့္မားၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ၎တို႔ ကုမၸဏီႏွင့္ ေရာင္းေသာ ပစၥည္းအေပၚတြင္လည္း ယံုၾကည္မႈရိွပါသည္။ သင့္ ေရာင္းကုန္ေပၚတြင္ သင့္ယံုၾကည္မႈ ပမာဏ ႏွင့္ သင့္ေဖာက္သည္ေလာင္းအား ၎ပစၥည္းအေပၚ ယံုၾကည္လာေစရန္ ေျပာဆိုႏိုင္ေသာစြမ္းအင္တြင္ တိုက္ရိုက္ဆက္ သြယ္မႈ ရိွပံုရသည္။ သင့္ပစၥည္းသင့္အေပၚ သင္ယံုၾကည္ေသာပမာဏထက္ သင့္ေဖာက္သည္ေလာင္းကယံုၾကည္ေသာပမာဏကဘယ္ေတာ့မွ မပိုႏိုင္ေပ။
 • ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ကဝီလ်ံဂ်ိမ္းေျပာသလို ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္မႈကတကယ့္အျဖစ္ အပ်က္ကိုဖန္တီးေပးပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ သင္ယံုၾကည္ေသာကုန္ပစၥည္းကိုေရာင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ေဖာက္သည္ အသံုးျပဳရန္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု သင္ယူဆေသာကုန္ပစၥည္းကိုေရာင္းရပါမည္။ တခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရာင္းေသာပစၥည္းအေပၚတြင္ မယံုၾကည္မႈမ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။ ထိုသို႔ ခံစားခ်က္မ်ိဳးရိွေနပါကအၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရရိွႏိုင္ေပ။ သင္ေရာင္းေသာအရာတြင္ သင့္ႏွလံုးသား တစ္ခုလံုးမပါဝင္ပါကသင္ ထိုကုန္္ပစၥည္းကိုမ်ားမ်ားေရာင္းရမည္ မဟုတ္ေပ။
 •  
 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ျမႇင့္တင္ပါ
 •  
 • ယခုအခါမွာစားသံုးသူေတြဟာကုန္ပစၥည္းရဲ႕ အရည္အေသြးထက္ ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ ကိုသာၾကည့္ၿပီးဝယ္ယူေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ (Brand) ကိုလူသိေအာင္၊ သတိထားမိေအာင္ ထူးျခားေအာင္ ေၾကာ္ျငာပါ။ ေၾကာ္ျငာေၾကာင့္ လူသိၿပီး ဦးစြာစမ္းသံုးတဲ့ အခ်ိန္မွာသင္ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ ၊ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးတို႔ကိုေက်နပ္ေအာင္ ေပးၿပီးေနာက္ ထိုအဆင့္ကိုမက်ေအာင္ ထိန္းရင္းစားသံုးသူေတြကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ (Brand) တစ္ခုတည္ေထာင္ႏိုင္မွာပါ။
 •  
 • အေရာင္းသမားေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ပုဒ္ ၄ ခုရွိပါတယ္
 •  
 • ၁. ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းနားလည္ပါ ၂. လူအမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါ ၃. လူတိုင္းကိုဝယ္ဖို႔တိုက္တြန္းပါ ၄. ပင္ကိုဥာဏ္ကိုသံုးပါ ဒီ ၄ ခ်က္ဟာအေရာင္းသမားေတြအတြက္တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ ၁ခ်က္ခ်င္း ရဲ႕အဓိပၸယ္ကိုေသခ်ာေလ့လာၿပီးကိုယ္နဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ ပံုစံကိုျပင္ဆင္ၿပီး အသံုခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ နည္းနည္းေတာ့ျပင္ ဆင္ ျဖည့္စြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာ - Online Sales သမားဆိုရင္
 • "( ၂ ) လူအမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါ" ဆိုရင္ Online ကေနအျပန္အလွန္ နားလည္မႈရရန္ လုပ္ျခင္းပါဘဲ...
 • (၃). လူတိုင္းကိုဝယ္ဖို႔တိုက္တြန္းပါ" ဆိုရင္ အတင္းအက်ပ္တိုက္တြန္းတာမဟုတ္ပါဘူး
 • (၄) .ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ ကိုသံုး" ၿပီးခ်ဥ္းကပ္ဆက္သြယ္ ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္...
 • Sale Promotion အတြက္ သင္ႏွင့္ သင္ေရာင္းေနတဲ့ပစၥည္းအေပၚယုံၾကည္မႈရွိဖုိ႔ရယ္၊ သင္၏ Brand ကုိတုိးျမင့္ေၾကာ္ျငာဖုိ႔ရယ္၊ The Best Seller ေတြရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ (၄-ခု) နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီးမိတ္ေဆြ၏လုပ္ငန္းမ်ားအေရာင္းအားတုိးျမင့္ႏုိင္ပါေစ။ www.sme.com.mm (SMEs Business Institute) မွ ျပန္လည္ကုိးကားေဖာ္ျပေပးပါသည္။
 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့
 • ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္
 • www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)
 • ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း
 • Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)
 • ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။


ESME Logo