ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Excellent Center and SMEs Business Incubation ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Excellent Center and SMEs Business Incubation ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား
Share this Post:

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးသတင္းေကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Excellent Center and SME Business Incubation ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို့ တက္ေရာက္ေပးပါ ရန္ဖိတ္ျကားျခင္း

စက္မွု၀န္ျကီးဌာန၊အေသးစားနွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတတ္ေရးဌာနသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အေသးစားနွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊စြန့္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား နွင့္ လုပ္ငန္းစတင္တည္ ေထာင္လိုသူမ်ား အား အျကံဥာဏ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား (Consultancy Services )၊ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား နွင့္ လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပံ့ပိုးေပးနို္င္ရန္အတြက္ Excellent Center and SME Business Incubation ကိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို့ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ Excellent Center and SME Business Incubation ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းက်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါေသာေျကာင့္ Hotel and Tourism Sector ၊Food Sector ၊Packaging Sector ၊Woven Sector မွ SMEs မ်ား တက္ေရာက္ ေပးနိုင္ပါရန္ ဖိတ္ျကား အပ္ပါသည္။ - က်င္းပမည့္ေန့ရက္-၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ (၂၅)ရက္၊တနလၤာေန့ - က်င္းပမည့္အခ်ိန္- နံနက္(၉း၀၀)နာရီမွညေန(၄း၃၀)နာရီထိ - က်င္းပမည့္ေနရာ-Excellent Center and SME Business Incubation Center အမွတ္(၅)၊သလႅာ၀တီလမ္း၊အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး။

RSVP: ၂၁.၁.၂၀၁၆ ရက္ေန့ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေဒၚမူမူေအး ဒုတိယညႊန္ျကားေရးမွဴး ၊ေဒၚေဆြဇင္စိုုး လက္ေထာက္ ညႊန္ျကားေရးမွဴး ဖုန္း-၀၉၇၉၅၉၅၆၈၁၄၊၀၉-၃၀၀၅၂၈၆၈၊၀၉-၅၄၀၇၇၁၅ သို့အမည္စာရင္းေပးပို့ေပးပါရန္ သတင္းေကာင္းပါးလွ်က္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသုိ႔ Incubation Centre ဖြင့္လွစ္ေပးမႈအတြက္ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားေပးလွ်က္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo