အလုပ္အေကြၽးျပဳေခါင္းေဆာင္မႈ| Servant Leadership…….

အလုပ္အေကြၽးျပဳေခါင္းေဆာင္မႈ| Servant Leadership…….
Share this Post:

 အလုပ္အေကြၽးျပဳေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ကို ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေလာက္က Robert Greenleaf ဆိုတဲ့ပညာရွင္က အဆိုျပဳခဲ့တယ္။

Greenleaf ကေတာ့ Service to followers is the primary responsibility of leaders. လို႕ေျပာ

ထားပါတယ္။ ဆိုလိုတာက မိမိရဲ႕ဦးစီးမႈေနာက္မွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ေနာက္လိုက္

ငယ္သားေတြအေပၚမွာ အလုပ္အေကြၽးျပဳတာဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ အဓိက က်တဲ့တာ၀န္တစ္ရပ္လို႕ဆိုထားတာပါ။ ဒီေနရာမွာ Service ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္စကားလံုး

ကို ၀န္ေဆာင္မႈဆိုျပီး ျမန္မာမႈျပဳတာေလးလြဲေနေၾကာင္း စာေရးသူတို႕ ေလးစားရတဲ့

ဆရာၾကီးပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကေျပာတာေလး သတိရမိသြားပါတယ္။

ဆရာၾကီးက Service ဆိုတာဟာ ၀န္ေဆာင္မႈမဟုတ္ဘူး အလုပ္အေကြၽးျပဳတာလို႕

ေျပာပါတယ္။ စာေရးသူတို႕ အေတာ္ႏွစ္သက္မွတ္သားခဲ့ရတဲ့ စကားလံုးေလးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လဲေခါင္းစဥ္ကို အလုပ္အေကြၽးျပဳေခါင္းေဆာင္မႈဆိုျပီးေပးလုိက္တာပါ။

 

   အလုပ္အေကြၽးျပဳတယ္ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ စာေရးသူတို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ယူဆခဲ့တဲ့ မိဘ၊ ဆရာ၊ လူၾကီေတြအေပၚ သား၊သမီး၊တပည့္၊ ငယ္ရြယ္သူေတြကသာ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕ လိုအပ္တာပဲမဟုတ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႕လဲ ေနာက္လိုက္ငယ္သားေတြ လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတာ၊ အခက္အခဲတစ္ခုခုနဲ႕ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕လာရတဲ့အခါ သမာသမတ္က်က်နဲ႕ ေရွ႕ကေနမားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးတာ၊ ေပးသင့္ေပးထုိက္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ေပးတာ စတာေတြပါ၀င္ပါတယ္။ အလုပ္အေကြၽးျပဳတတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ Servant Leader တစ္ေယာက္ဟာ ေနာက္လိုက္ငယ္သားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အျမဲအာရံုစိုက္ေလ့ရွိတဲ့နည္းတူ၊ အေတြးအေခၚဥာဏ္ပညာေတြ ပိုမိုတိုးတက္လာေအာင္ ကူညီေဆာင္က်ဥ္းျခင္းေတြလုပ္ေပးေလ့ရွိသလို၊ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအေနနဲ႕ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကို သူတို႕ ကိုယ္တိုင္လိုလိုခ်င္ခ်င္ ျဖစ္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္လိုက္ ငယ္သားေတြအေၾကာင္းကိုနားလည္မွသာ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႕ ဘာေတြကို အေကာင္းဆံုးအလုပ္အေကြၽးျပဳႏိုင္မလဲဆိုတာကို နားလည္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႕ ေနာက္လိုက္ငယ္သားေတြရဲ႕ အသံကိုနားစြင့္ေနရမွာ ျဖစ္သလို သူတို႕ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ တန္ဖိုးတာမႈေတြကို ေလ့လာေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

  Servant Leader ေတြဟာ အေၾကာင္းကိစၥေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေျဖရွင္းရာမွာလည္း

သမာသမတ္က်ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ လူမႈေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ မတရားမႈေတြ၊ မမွ်တ မႈေတြရွိခဲ့ရင္ ကန္႕ကြက္မႈေတြ၊ လက္မခံမႈေတြခ်က္ခ်င္းလုပ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာရွိတဲ့ မည့္သူ႕ကိုမဆို ေလးစားမႈေတြ၊ အသိ အမွတ္ျပဳမႈေတြနဲ႕ ဆက္ဆံေနဖို႕လဲလိုပါတယ္။ Greenleaf ကေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြ အေပၚမွာ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြေပးျခင္းဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြးနဲ႕ ေဖါက္သည္ေတြအေပၚစိတ္ေက်နပ္မႈျဖည့္ဆည္းေပးေရးတို႕လို အေရးၾကီးေၾကာင္း ေျပာထားပါတယ္။

သူအဆိုျပဳထားတဲ့ ေနာက္ထပ္ အဆိုျပဳခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ လူမႈေရးတာ၀န္သိတတ္မႈ Social Responsibility ကို လုပ္ငန္းရဲ႕အေရးၾကီးတဲ့ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုအျဖစ္အေလးေပးသင့္တယ္ဆိုတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

   Servant Leader ေတြအေနနဲ႕ လက္ေအာက္ငယ္သား ၀န္ထမ္းေတြအေပၚမွာ ေနရာတကာခ်ယ္လွယ္စိုးမိုးတာေတြလုပ္မယ့္အစား ထိုက္သင့္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေတြ ေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ရိုးသားပြင့္လင္းမႈေတြ၊ ေရွ႕ေနာက္ညီတဲ့ အျပဳအမူ

လုပ္ရပ္ေတြ၊ တန္ဖိုးထားမႈေတြနဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြအေပၚယံုၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုသာ Servant Leader ေတြရဲ႕ဦးစီးမႈေနာက္မွာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ေတြကို ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ လက္ေအာက္ငယ္သား ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႕လည္း သူတို႕ ကုိသူတို႕ Servant Leader ျဖစ္လိုစိတ္ေတြျဖစ္လာတယ္လို႕ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ျမင့္မားမႈေတြေၾကာင့္ Servant Leader ျဖစ္ဖို႕

အခြင့္အေရးေပးလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖို႕ ျပင္ဆင္တတ္ၾကပါတယ္။ အက်ိဳးေက်းဇူးအေနနဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြဟာ စိတ္ေရာ၊လူပါ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ၾကတာေတြရရွိႏိုင္ပါတယ္။

 

  အလုပ္အေကြၽးျပဳေခါင္းေဆာင္မႈ Servant Leadership ရဲ႕အႏွစ္သာရဟာ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအေပၚမွာ အကူအညီေပးျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈနဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆိုတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြကိုအဓိကဖန္တီးေပးေနပါတယ္။ မိမိတို႕ဟာ Servant Leader ေတြဟုတ္၊ မဟုတ္ကို ေဖၚျပပါ အခ်က္(၇) ခ်က္နဲ႕ တိုင္းတာလို႕ ရႏိုင္ပါတယ္။

Integrity: အက်င့္ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ ျပည့္စံုမႈရွိျခင္း။

၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ေျပာဆိုဆက္ဆံရာမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့စံႏႈန္းေတြ၊ ဂတိေတြ၊ တာ၀န္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိရွိ ရိုးသားပြင့္လင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြသံုးျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႕ အမွားတခုခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါကလဲ

မွားေၾကာင္း၀န္ခံျခင္း၊ လက္ခံျခင္းေတြလုပ္ၾကျပီး ၀န္ထမ္းေတြအေပၚမွာ မလိမ္ညာ မလွည့္စားတတ္ျခင္းမ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။

Altruism: ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့တတ္ျခင္း။

မိမိရဲ႕လက္ေအာက္ငယ္သား ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ လို္အပ္လာရင္ အကူအညီ ေပးတတ္ျခင္း၊ မိမိရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြထက္ လက္ေအာက္ ငယ္သားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးတတ္ျခင္း၊ စြန္႕လႊတ္အႏွစ္နာ ခံျခင္း၊ ပရဟိတစိတ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္လာရင္ လုပ္ငန္းကိစၥနဲ႕ မပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

Humility: လူသားခ်င္းနားလည္ စာနာတတ္မႈရွိျခင္း။

အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ မည္သူ႕ကိုမဆို ေလးစားမႈနဲ႕ ေျပာဆို

ဆက္ဆံၾကျပီး၊ ရာထူးအဆင့္အတန္းေတြ၊ အေဆာင္အေယာင္ေတြအေပၚမွာ အလြန္အၾကဴးယစ္မူးျခင္းေတြမရွိျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ ပတ္သက္လာလို႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြရခဲ့ရင္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးရဲ႕ က်ိဳးစားအားထုတ္မႈ ေၾကာင့္ဆိုတာ ေျပာတတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

Empathy and healing: မွ်ေ၀ခံစားတတ္ျခင္း။

၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္ေတြ အေပၚမွာ မွ်ေ၀ခံစားေပးတတ္ျခင္း၊ မတူညီတာကို လက္ခံေပးတတ္ျခင္း၊ ပဋိပကၡေတြရွိခဲ့ရင္ ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေပးသူအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးတတ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ေပးတတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

Personal Growth: တဦးခ်င္းရဲ႕တိုးတက္မႈကိုလိုလားျခင္း။

လက္ေအာက္ငယ္သားေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား၊ တိုးတက္ရာတိုးတက္လမ္းေတြ ကိုေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးျခင္း၊ မိမိတတ္သိထားသမွ်ကို ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အက်ိဳးငွာ ျပန္လည္ေ၀ငွျခင္း၊ အမွားအယြင္းေတြရွိခဲ့ရင္ေတာင္ ေနာက္ေနာင္ ဘယ္လိုမျဖစ္ေအာင္ ေနရမည္၊ ထိုင္ရမည္ စတာေတြကို သင္ေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

Fairness and justice: မွ်တမႈရွိျခင္း။

 

လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအေပၚမွာ မွ်တတဲ့ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးကိုထားေလ့ရွိျပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ မမွ်တတဲ့ အျပဳအမူ၊ မူ၀ါဒ၊ အေလ့က်င့္ေတြနဲ႕ၾကံဳေတြ႕

လာပါက ကန္႕ကြက္ဆန္႕က်င္တတ္ေလ့ရွိျခင္း၊ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ လူ႕အခြင့္း အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကိုလည္း လုပ္တတ္တဲ့ သေဘာမရွိျခင္း မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

 

Empowerment: အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္းမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း။

ၥေရးရာေတြနဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ အထိုက္အေလ်ာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႕ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးထားျခင္းမ်ိဳးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႕သာ Servant Leader ေတြဟာ အျခားမန္ေနဂ်ာေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို

သူတို႕လို Servant Leader ေတြျဖစ္လာေအာင္ လႊမ္းမိုးသိမ္းသြင္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းအတြက္သင့္ေတာ္မယ့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျပီး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကတဲ့ ၀န္ထမ္းေလာင္းလ်ာေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို လက္ရွိ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြး မိမိတို႕လုပ္ငန္းကို စြန္႕ခြာမသြားေအာင္လည္း ဆြဲေဆာင္ထိန္း သိမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

  ဒါေပမဲ့လည္း အလုပ္အေကြၽးျပဳေခါင္းေဆာင္မႈ Servant Leadership ဟာ အဖြဲ႕ အစည္းတိုင္းနဲ႕ေတာ့ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ Servant Leader ေတြဟာ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြရဲ႕ အေရးကိုပဲ ပထမဦးစားေပးမွာ ရွိတတ္ၾကလို႕ပါပဲ။ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႕မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ Servant Leader ေတြအတြက္ ေခါင္းရႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေရး က်ဆင္းလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ၀န္ထမ္းေလွ်ာ့ျခင္း၊ လစာမဟုတ္တဲ့ အျခားခံစားခြင့္ေတြကို မေပးေတာ့ျခင္းမ်ိဳးၾကံဳေတြရတဲ့အခါမ်ိဳးျဖစ္ ပါတယ္။

 

ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ Servant Leadership ဟာ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း ေတြမွာရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ ပိုသင့္ေတာ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေပမဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ေတြမွာရွိတဲ့ စီမံခန္႕ခြဲသူ မန္ေနဂ်ာေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္လည္း အေျခအေနအခ်ိန္အခါ အေပၚမူတည္ျပီး အသံုးျပဳသင့္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ပိုင္စိုး (Management)

Ref; Leadership in Organization by Gary Yuki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

  •  


ESME Logo