ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရး‬ စြန္႔ဦးတီထြင္စတင္လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္

ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရး‬ စြန္႔ဦးတီထြင္စတင္လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္
Share this Post:

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ .. ကိုယ္ ဘာစီးပြားေရးအမ်ိဳးအစားကို လုပ္ခ်င္တာလဲ ၊ ဘယ္အလုပ္ကို စိတ္ပါလက္ပါလုပ္ခ်င္တာလဲ ၊ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့လုပ္ငန္းအတြက္ အတတ္ပညာ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာရယ္ ၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီစီးပြားေရးကို လုပ္ခ်င္ရတာလဲဆိုတာေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသခ်ာေအာင္အရင္လုပ္ပါ .. ၿပီးရင္ လုပ္မယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ႀကိဳတင္စီမံခ်က္ေတြ ခ်ၾကည့္ပါ .. . . 1). စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ------------------------------------- 1.1 ျပဳလုပ္လိုတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား (ဥပမာ - ထုတ္လုပ္မႈ / ၀န္ေဆာင္မႈ / လက္လီစီးပြားေရး / ... ) . 1.2 ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သမွ် လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အေျခအေန ( ဥပမာ - မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကနဦးအဆင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုရင္ေတာ့ ရင့္က်က္စျပဳေနပါၿပီ။ ေရသန္႔/ဆပ္ျပာ ထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းဆိုရင္ေတာ့ ရင့္က်က္အဆင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ဆုတ္ယုတ္အဆင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္မယ့္စီးပြားေရးနယ္ပယ္ရဲ႕ အလားအလာ ေကာင္းသလား/ဆုတ္ယုတ္ေနသလား သိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္) . 1.3 ထိုလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားရဲ႕ လက္ရွိ နဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ ေစ်းကြက္အေျခအေန ၊ ျပိဳင္ဆိုင္မႈအေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲ ေလ့လာရမယ္ . 1.4 ကိုယ္က ဘယ္အဆင့္ကို ၀င္တိုးမွာလဲ . 1.5 ျပဳလုပ္လိုတဲ့လုပ္ငန္းအတြက္ ကိုယ္တိုင္ နားလည္ကြ်မ္းက်င္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ . 1.6 အျခားလုပ္ငန္းတူမ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ကိုယ္ကမတူထူးျခားေအာင္ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္သလဲ . 1.7 လုပ္ငန္းရဲ႕ တည္ေနရာ (ကိုယ္ရည္ရြယ္ထားတဲ့ေစ်းကြက္ နဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာ ျဖစ္ရပါမယ္၊ ကိုယ့္လုပ္ငန္းေနရာမေကာင္းရင္ အေခ်ာဆံုးအလွဆံုး ျပင္ဆင္ၿပီး အေမွာင္ထဲမွာ လမ္းေလ်ာက္ေနတဲ့ မိန္းကေလးလို ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ ကိုယ့္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ေရာ တိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္မယ့္ေနရာလားဆိုတာ ႀကိဳတြက္ထားရပါမယ္) . 1.8 လုပ္ငန္းရဲ႕အမည္ (နာမည္ေရြးခ်ယ္မႈကလည္း အဓိကက်ပါတယ္၊ နာမည္ၾကားလိုက္ရံုနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ ၊ လုပ္ငန္းကိုနားလည္သြားေအာင္ ၊ လုပ္ငန္းသေဘာကို ပိုေလးနက္အဓိပၸၸါယ္ရွိသြားေအာင္ ၊ အျမင္ေရာအၾကားပါ ရွင္းလင္းျပတ္သား မွတ္ရလြယ္ေအာင္ ၊ ဥပေဒနဲ႔လည္း ကိုက္ညီေအာင္) ေပးရပါမယ္ ဥပမာ - ဖုန္းဆိုင္ ဆိုရင္ - လူႀကီးမင္း စားေသာက္ဆိုင္ဆိုရင္ - Foody ေပါ့ . 1.9 ကိုယ့္လုပ္ငန္း စတင္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ပထမႏွစ္အတြင္း ရလိုသည့္ေဖာက္သည္အေရအတြက္ ႀကိဳစီမံထားရန္ ၊ တစ္ရက္ကို ရႏိုင္တဲ့အျမတ္ေငြႀကိဳတြက္ထားရန္ နဲ႔ တျခားရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားရပါမယ္။ . . 2). ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈအစီအစဥ္ (Marketing) ----------------------------------------------------------- ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈ အစီအစဥ္ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ျခင္း ဆိုတာ မိမိထုတ္ကုန္ပစၥည္း / ၀န္ေဆာင္မႈ/လက္လီေရာင္းခ်မႈတြင္ ေရာင္းစရာရွိတာ ေရာင္းရေအာင္ ၊ ပိုမိုေရာင္းရေအာင္ ၊ သံုးစြဲသူမ်ားလာေအာင္ ၊ လုပ္ငန္းပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ခ်မွတ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ . 2.1 မိမိကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈကို သံုးစြဲသူေတြ အမွန္တကယ္ လိုအပ္မႈရွိရဲ႕လား နဲ႔ သံုးစြဲႏိုင္မႈအေျခအေနေတြကို ေလ့လာစံုစမ္း ရပါမယ္။ . 2.2 မိမိကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားေဖာက္သည္ေတြကို ရည္ရြယ္ေရာင္းခ်မွာလဲ (ရည္ရြယ္တဲ့ေစ်းကြက္) . 2.3 ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္းကို သံုးစြဲသူေတြသိေအာင္၊ ၀ယ္ခ်င္လာေအာင္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြ သံုးမွာလဲ . 2.4 ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္ကို တစ္လ/တစ္ပတ္/တစ္ရက္အတြင္း ခန္႔မွန္းအေရာင္းပမာဏ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ . 2.5 လုပ္ငန္းစတဲ့ ပထမႏွစ္အတြင္း လစဥ္အေရာင္းပမာဏ (12 လစာ Sale Target) ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားရမယ္ . 2.6 လုပ္ငန္းတူ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ - ေအာင္ျမင္သည့္ဆိုင္/မေအာင္ျမင္သည့္ဆိုင္မ်ား ၊ ထိုဆိုင္ေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္ရျခင္း/မေအာင္ျမင္ရျခင္း အဓိကအေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာရမယ္ . 2.7 မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္စာနဲ႔ငါးႏွစ္စာ(ေရတို/ေရရွည္)အတြက္ ပန္းတိုင္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ၿပီး ထိုပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ရမွာျဖစ္တယ္ . . 3). လုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္ ------------------------------- 3.1 ကိုယ္ထုတ္လုပ္မည့္ ကုန္ပစၥည္း၏ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ျပဳလုပ္မယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈ/လက္လီလုပ္ငန္း၏ လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ေရးဆြဲရမယ္ (ဥပမာ - လက္လီလုပ္ငန္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ - ဘယ္ wholesaler ေတြက ယူမလဲ , ကိုယ္ယူမယ့္ wholesaler က ေစ်းမွန္လား၊ error တာ၀န္ယူလား၊ ပစၥည္းေတြ update ျဖစ္ရဲ႕လား စသျဖင့္ - ကိုယ့္ေဒသနဲ႔လိုက္မယ့္ ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္ ~ ပိတ္ခ်ိန္) . 3.2 လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့စက္ပစၥည္းေတြ နဲ႔ အဲဒီပစၥည္းေတြကို ၀ယ္ယူရန္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ရမယ္ . 3.3 ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္တဲ့ျပႆ နာ နဲ႔ အခက္အခဲမ်ား (ရာသီဥတု၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ လွ်စ္စစ္မီးျပတ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား) စတာေတြကို ႀကိဳစဥ္းစားၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို မထိခိုက္ေစရန္(သို႔)ထိခိုက္မႈ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္ . 3.4 ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ - လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၊ လုပ္ငန္းနာမည္ေရြးခ်ယ္မႈ) . 3.5 လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္ၾကမ္း နဲ႔ အျခားလိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ယူရန္ လိုအပ္ေငြ (ကုန္ႀကမ္း၀ယ္ယူရန္ ၊ လုပ္ငန္းအတြက္ ၀ယ္ယူရန္ပစၥည္းမ်ား ၊ ျပဳျပင္စရိတ္ ၊ ၀န္ထမ္းယူနီေဖာင္း ၊ .. စသည္) တို႔ကို ႀကိဳတင္တြက္ထားရပါမယ္ . . .

  1. စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းမႈ --------------------------------------- 4.1 လိုအပ္မယ့္ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ ၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ နဲ႔ လစာ . 4.2 ၀န္ထမ္းရွာေဖြစုေဆာင္းရာမွာ အသံုးျပဳမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား . 4.3 ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္မွာ စိတ္ဓါတ္တက္ႀကြေစဖို႔အတြက္ သံုးမည့္နည္းလမ္းမ်ား . 4.4 လုပ္ငန္းကို ကိုယ္ကရရွည္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္သူဆက္လုပ္မွာလဲ ၊ ဆက္လုပ္ေပးမယ့္သူကိုေရာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ထိန္းထားႏိုင္မလဲ စတာေတြကိုလည္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ရပါမယ္ . . .
  2. ေငြေၾကးဆိုင္ရာ --------------------- 5.1 (3.2) မွ စက္ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ယူဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ . 5.2 လုပ္ငန္းမလည္ပတ္မီ ကုန္က်စရိတ္ . 5.3 လုပ္ငန္း တစ္လလည္ပတ္ရန္ လိုအပ္တဲ့ အသံုးစရိတ္ (ဥပမာ - ကုန္ၾကမ္း၀ယ္ယူမႈ ၊ ၀န္ထမ္းလစာ ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား စိတ္ဓါတ္တက္ႀကြေစရန္သံုးေငြ ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ ၊ လုပ္ငန္းေနရာငွားရမ္းခ ၊ လွ်ပ္စစ္/စက္သံုးဆီ ၊ ေၾကာ္ျငာစရိတ္ ၊ ေခ်းေငြအတိုး ၊ ..... ) . 5.4 လုပ္ငန္း စတင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း (5.1) + (5.2) + (5.3) = ေငြအရင္းအႏွီး . 5.5 ေငြအရင္းအႏွီးကို ဘယ္ေနရာေတြက ရႏိုင္သလဲ (ကိုယ္ပိုင္ေငြ ၊ မိဘ ၊ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္း ၊ အရပ္တိုးေခ်းေငြ ၊ ဘဏ္တိုးေခ်းေငြ နဲ႔ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား) . 5.6 လစဥ္ ၀င္ေငြ နဲ႔ အသံုးစရိတ္ေတြကိုလည္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားရပါမယ္ . . . စတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းရွာေဖြေလ့လာၿပီး ကိုယ္လုပ္မယ့္စီးပြားေရးအတြက္ ပံုစံေသးေသးေလး အရင္ဆံုးပံုေဖာ္ၾကည့္ပါ ..

ဒါဆိုရင္ ကိုယ္ စ, လုပ္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ မ၀ံ့မရဲျဖစ္ေနမွာ မဟုတ္ေတာ့သလို ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိ/မရွိ ၊ ႀကံဳလာႏိုင္မယ့္ အခက္အခဲေတြအတြက္လည္း အနီးစပ္ဆံုး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခ ၊ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခ ၊ အျမတ္ရႏိုင္ေျခ တို႔ကိုလည္း ခန္႔မွန္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ .. . . ** စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္တဲ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္ .. Credit to: Thura Wai Hninn ၏ ေရးသားမႈအား ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo