စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းၿပီးပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား Benefits

 စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းၿပီးပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား Benefits
Share this Post:

 • Sharing From ကိုေနမင္းသူ
 •  
 • ဒီေန႔ မနက္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္တရာ မဂၤလာရွိတဲ့ သတင္းကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။
 • I just read a very piece of great news for Myanmar this morning.
 • အဲဒါကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းပါ။
 • It is the news about the economic sanctions – imposed on Myanmar by the U.S. – being lifted soon.
 • အေမရိကန္၏ၿမိဳ ႔ေတာ္ ဝါရွင္တန္သို႔ အေမစု ေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွာ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 • President Obama told the media about it while Nobel Laureate Daw Aung San Suu Kyi is currently visiting Washington.
 • ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္…
 • To summarize the benefits and the challenges after the sanctions are lifted…
 • +++ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား +++
 • +++ Benefits +++
 • (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာ ေစ်းေကာင္းပိုရပါမယ္။
 • (1) Exports from Myanmar will fetch better prices in the international markets.
 • ယခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ ထုတ္ကုန္အမ်ားစုဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ စကၤာပူ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ပို႔ေနရပါတယ္။ ၾကားႏိုင္ငံမ်ားက တဆင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေနရတဲ့အတြက္ ေစ်းေကာင္း ရသင့္သေလာက္ မရပါဘူး။ စီးပြားေရးပိတ္ဆိုမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါက ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ားကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေစ်းေကာင္း ပိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Local exports from Myanmar are currently passing through the neighboring countries such as Thailand, China and Singapore, in order to reach the global market. And we are not getting the good prices because of the intermediaries. After the sanctions are lifted, the export products from Myanmar will go directly to the western countries. And that means better prices for Myanmar products, and the local industries will benefit.
 • (၂) စီးပြားေရး အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာပါမယ္။
 • (2) There will be more economic cooperation between local companies and foreign companies.
 • ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းကို လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ သူတို႔ေတြ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက ေစ်းကြက္အတြင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ထိုးေဖာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာပါမယ္။
 • There are many western-based companies that want to do business in Myanmar. If they are coming into the local market, it is very likely that they will partner with local companies, in order to penetrate the market faster. Hence, there will be more business collaborations.
 • (၃) ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါမယ္။
 • (3) There will be more job opportunities for the people.
 • ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာတာနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါမယ္။ သာမန္အေျခခံ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားကေန ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အလုပ္အကိုင္ေတြ ပိုမို ေပါမ်ားလာပါမယ္။
 • As the foreign investments increase in Myanmar, so will the job opportunities for the local people. From blue-collar jobs to company staff, from professionals to specialized posts, there will be more job creations in every sector of the economy.
 • ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို ေရာက္ရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ အမိေျမကို ျပန္လာဖို႔ အခြင့္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာၿပီး ကိုယ္တတ္ထားတဲ့ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားနဲ႔ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔လည္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
 • It is also a big opportunity for the Myanmar citizens, who are currently living and working overseas, to return back to our Motherland. I hereby strongly urge our brothers and sisters to come back to our homeland to contribute back to the development of the country, using the knowledge and expertise accumulated while at overseas.
 • +++ စိန္ေခၚမႈမ်ား +++
 • +++ Challenges +++
 • (၁) ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြ ဝင္လာတာနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ ပိုမို မ်ားျပားလာပါမယ္။
 • (1) There will naturally be more competitions for the local companies if the foreign companies come into the market.
 • ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ႏိုင္ငံတကာက ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ တန္းတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးရဲ ႔ သေဘာအရ ေစ်းကြက္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွသာ ေစ်းကြက္ေဝစု ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ေခတ္ကလို လူႀကီးအဆက္အသြယ္နဲ႔ ေစ်းကြက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္စိုးမႈမ်ိဳး ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
 • Local companies need to prepare for the intense competition from the international conglomerates. In a market-based economy, a company will gain market share only if it is using more competitive factors such as better product, better service, etc. than its competition. Long gone are the days when a company could dominate the market because of the connection to someone high up in the government.
 • ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားရမလဲဆိုရင္ မိမိကုမၸဏီရဲ ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ေတြ ေပးႏိုင္ေအာင္၊ ကုန္ပစၥည္း အသစ္ေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္၊ ေစ်းကြက္ရဲ ႔ ေျပာင္းလဲမႈ အသစ္ေတြ လိုအပ္ခ်က္အသစ္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္၊ စမ္းသစ္တီထြင္မႈေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။
 • So, how should the local companies prepare for more competition from the international players? The answer is quite simple. It is simply by providing better services, new services, new products, customization to the local tastes, innovative practices, etc.
 • (၂) ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္လိုေျပာႏိုင္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္လာပါမယ္။
 • (2) There will be more demand for English-speaking human resources.
 • ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ ႔ ပညာေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်မႈအတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဂၤလိပ္လို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ မေျပာႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ ကုမၸဏီမွာေတာင္ အဂၤလိပ္လို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာႏိုင္တဲ့သူ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ ရပါတယ္။
 • It is a sad fact that our education standard is quite low in the international arena. Most of the people here still can’t speak decent English. Even in my company, I can count with one hand the number of my staff who can speak decent English.
 • ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခုကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ သူဟာ အျခားလူေတြထက္ အမ်ားႀကီး တပန္းသာပါတယ္။ သူ႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ လစာေတြ ပိုေကာင္းၾကပါတယ္။
 • A person who can speak a foreign language has better advantages than his or her peers. He / she has better job and business opportunities. He / she can fetch higher salaries than the peers.
 • အဲဒီေတာ့ လူငယ္ေတြကို ေျပာခ်င္တာ ဆယ္တန္းၿပီးလို႔ (သို႔) တကၠသိုလ္ၿပီးလို႔ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိတဲ့သူေတြ အနည္းဆံုးေတာ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ အေျပာအဆို၊ အေရးအသားမ်ားကို ေလ့လာၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္ခြင္ကို ဝင္ေရာက္ေနၿပီဆိုရင္လည္း အလုပ္အားတဲ့ ႐ံုးပိတ္ရက္ေတြ (သို႔) အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ ညေနခင္းေတြမွာ သင္တန္းေတြ တက္လို႔ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္းျခင္းဟာ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္လည္း အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ (ကၽြန္ေတာ္ အခုလို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေနရျခင္းဟာလည္း လူငယ္ေတြၾကား အဂၤလိပ္စာ အသံုးအႏႈန္း ပိုမိုျပန္႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။)
 • Here is my message to the youngsters who have just finished the 10th standard (local equivalence of GCE O Level) or even university, please study and learn English language. It will come in handy for your success in life.
 • ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး က်ရာက႑ကေန ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သလိုက္ရပါတယ္။
 • Nay Min Thu
 • iMyanmarHouse.com